Är med i fajten för vår kyrkoherde

Är med i fajten för vår kyrkoherde

Är med i fajten för kyrkoherde Mikel Jönsson och hans hustru Lena Ottosson som stämmer Svenska kyrkan i Utlandet (SKUT) för kontraktsbrott. De båda fick våren 2017 ett muntligt avtal på att deras nuvarande tjänstgöring på Costa de Sol skulle sträcka sig till 2027, men den nya ledningen på SKUT tillbakavisar detta och menar att kontraktet på fem år går ut 2020 och ej kommer att förlängas.

Ärendet ligger nu vid Uppsala tingsrätt, och ombud för Mikael är, förutom mig själv, Börje Leidhammar, samt Jessica Kamph som senior paralegal.

Läs mer i Sydkusten

Läs mer i Svenska Magasinet2019-07-17T07:37:55+01:0017 juli, 2019|Press/Nyheter|

OM GÖRAN

Göran Rise är advokat och har mer än 50 års erfarenhet av brottmål och ekobrottsmål. Bland de mest uppmärksammade försvararuppdragen syns Norrmalmstorgs-Janne och kungavännen Bo Merner och de numera legendariska kassaskåpstjuvarna i AB Svenska Brott.

I november 2018 släpptes Bulvanen, första boken i en serie av fem böcker om advokaten Carl B. Lambert.

> Se alla böcker

NYHETER