Söderströmsgruppen

Söderströmsgruppen

I maj 1991 fick jag ett av mina allra största uppdrag då Söderströmsgruppen AB med dotterbolag Förenade Bil, m.fl. bolag, inställde sina betalningar. Gruppen bestod av ett 30-talbolag. Koncernen omsatte under 1990 cirka 1,8 miljarder kronor och hade 850 anställda när jag fick ansvaret för betalningsinställelsen som god man. Söderströmsgruppens huvudverksamhet var import av bilar; BMW, Honda, Subaru, Daihatsu, RollsRoyce, Bentley, Rover, Landrover och Range Rover. Importen skedde genom olika importbolag.

Under 1990 försämrades koncernens likviditet. Under våren 1991 fick koncernen betalningsproblem. Fakturorna kunde inte betalas i tid. De sammanlagda krediterna uppgick till drygt en miljard. Nya krediter beviljades i nya bankförbindelser, då degamla, Götabanken, Handelsbanken och Industrikredit, inte ville öka på sina engagemang. Relationerna mellan ägaren och bankerna blev helt omöjlig att hantera. Dessutom kom en ryktesspridning igång om att Söderströmsgruppen var på obestånd.

Svenska Handelsbanken ansökte om konkurs i april 1991. Efter svåra förhandlingar återkallades konkursansökan av SHB under förutsättning av att jag förordnades som god man.

Det blev en oerhört hektisk period i mitt liv – The Mercedes Lawyer! Jag reste kors och tvärs i Sverige och framför allt till Stockholm, där Söderströmsgruppen hade en stor anläggning i Solna. Förhandlingar skedde också utomlands, t.o.m. med eget flyg till Hamburg. Under perioden var jag förutom god man även koncernens VD, ekonomichef, personalchef, m.m.

Detta uppdrag var en fantastisk resa som jag fick uppleva och som slutade lyckligt, inte bara för mig personligen. När jag flera år senare träffade Lars Söderström uttryckte han stor tacksamhet för mitt arbete.

Ett av mina svårare beslut under perioden var när jag skulle avveckla vaktstyrkan i Frihamnen. En hund av fyra gavs bort till en djurvän i Hörby, som genast blev biten i armen. De andra fick mot min vilja avlivas.

Söderströmsgruppen var innehavare av en betydande andel aktier i byggbolaget Conata. Detta bolaget byggde golfbanan Los Arqueros på Costa del Sol. Jag har sedermera fått veta att Conata var en av spekulanterna på La Zagaleta, då Khashoggis egendom skulle säljas på auktion i New York 1992. Ja, sex år senare köpte Eva och jag vår fastighet på La Zagaleta. Nog är världen märklig alltid!Brev från Björn Rosengren


2019-04-29T09:29:51+01:0029 april, 2019|Övrigt|

OM GÖRAN

Göran Rise är advokat och har mer än 50 års erfarenhet av brottmål och ekobrottsmål. Bland de mest uppmärksammade försvararuppdragen syns Norrmalmstorgs-Janne och kungavännen Bo Merner och de numera legendariska kassaskåpstjuvarna i AB Svenska Brott.

I november 2018 släpptes Bulvanen, första boken i en serie av fem böcker om advokaten Carl B. Lambert.

> Se alla böcker

NYHETER