När jag blev brottsling i Sölvesborg

När jag blev brottsling i Sölvesborg

I Sölvesborg stannade jag i två år och drillades av häradshövdingen Torsten Myrland och tingsdomaren Hans B Andersson. Tingshuset, som är Blekinges kanske mest berömda byggnad, är designat av arkitekten Gunnar Asplund, som också ritat stadsbiblioteket i Stockholm. I rättssalen fanns ett sanningens fönster från vilket solljuset träffade vittnet på hjässan, och framkallade en sanning även om den kunde vara obehaglig.

Under min tid i Sölvesborg kom en lagbestämmelse att gående inte fick korsa gator hur som helst utan skulle använda markerade övergångsställen. Min fru Eva och jag befann oss på torget i Sölvesborg och korsade gatan utan att använda övergångsstället som låg cirka tio meter från oss. Konstapeln Matsson, som iakttagit denna allvarliga förseelse, åkallade oss och informerade oss om att nu skulle vi få böta. Bötesbeloppet fastställdes till 15 kronor vardera. Denna allvarliga förseelse redovisade jag nästa dag för Häradshövdingen, som omedelbart kastade sig på telefonen och ringde upp polismästaren. Häradshövdingen ansåg att hans notarie skulle få påföljdseftergift. Polismästaren kunde dock icke meddela sådan utan att en skriftlig begäran inkom från brottslingarna.

Historien slutade med att Eva ansåg att det var väl inget att bråka om och tillsåg att bötesbeloppet betalades.

Arkitekten Gunnar Asplund utformade själv alla interiördetaljer, bland annat ett litet runt fönster i tingssalen. På eftermiddagen släpper det in solljuset så att det faller på vittnesplatsen. Ljuset har kallats för ”sanningens ljus”.2019-02-26T08:15:33+01:0026 februari, 2019|Övrigt|

OM GÖRAN

Göran Rise är advokat och har mer än 50 års erfarenhet av brottmål och ekobrottsmål. Bland de mest uppmärksammade försvararuppdragen syns Norrmalmstorgs-Janne och kungavännen Bo Merner och de numera legendariska kassaskåpstjuvarna i AB Svenska Brott.

I november 2018 släpptes Bulvanen, första boken i en serie av fem böcker om advokaten Carl B. Lambert.

> Se alla böcker

NYHETER