Fula tricks i rättegången

Fula tricks i rättegången

Min mentor Torsten Lundius sa alltid att ”Göran, det finns en sak som inte alla bolagsjurister och andra jurister kan lära sig, och det är att processa”. Denna konst är kärnan i all advokatverksamhet. För att utöva denna krävs lång erfarenhet och sinne för taktiskt spel med utnyttjande av alla regler i rättegångsbalken. Den historia man berättar måste vara pedagogiskt upplagd och hängas upp på krokar, d.v.s. såväl muntlig som skriftlig bevisning.

När jag väcker talan för min huvudman som käranden, försöker jag att börja med att måla med stora penseldrag. Skälet härtill är att jag gärna vill försöka få svarandesidan att blotta sig. Gången i ett tvistemål är som bekant att stämningsansökan inges av käranden, och att svaranden sen skall yttra sig häröver. Käranden är också skyldig att ange sin bevisning. Ett taktiskt grepp kan vara att inte bara åberopa all bevisning som styrker kärandesidans talan, utan även sådan som kan tala emot käranden. Svaranden kan då anse att det är en fördel för honom att käranden åberopar bevisningen eftersom situationen ger möjligheter att genomföra s.k. cross-examination (korsförhör) utan att behöva hålla sig till det bevistema som åberopats av käranden. När väl huvudförhandlingen gått igång och när det är dags för det motsträviga vittnet, som jag begärt skall höras, då smäller det till! Käranden avstår helt enkelt från vittnesförhöret. Vad blir då resultatet? Jo, svarandesidan har helt försuttit sin chans att åberopa sitt kanske bästa bevis. Som processadvokat skall man inte ha en räv, utan flera rävar bakom örat!

Jag har försökt att under årens lopp lära mig den anglosaxiska förhörstekniken. Den är inte bara njutbar för örat utan även för intellektet. Det är en fantastisk känsla att få utföra ett korsförhör och närma sig målet mer och mer och slutligen se att bollen rullar in! Det gäller att med förhören både vinna förtroende och skapa en miljö, som är inriktad på målet. Ibland måste jag skaka om vittnet och då är det bra att börja med en lång paus, som om jag var något frånvarande! Därefter ställer jag följande fråga: ”Har du diskuterat vittnesmålet med motpartens advokat tidigare?” Allt beror nu på svaret och därför hur händelseutvecklingen skall bli. Vittnet vet normalt sett inte om det är tillåtet att prata inför vittnesmålet med advokater eller med polisen eller med någon annan. Osäkerheten infinner sig, och då gäller det att hugga som en kobra. Förhör med sakkunniga, d.v.s. revisor, konkursförvaltare och andra besserwissrar, kan förberedas genom att läsa på om personen i fråga.

Vid cross-examination finns inga gränser utan det är bara din fantasi som sätter stopp. Det är därför viktigt för mig att alltid ha ett kontor med utsikt där horisontlinjen går samman med himmel och hav. Då finner min fantasi inga gränser!Brev från Björn Rosengren

Brev från Björn Rosengren 22 december 19972019-03-12T13:54:57+01:0012 mars, 2019|Övrigt|

OM GÖRAN

Göran Rise är advokat och har mer än 50 års erfarenhet av brottmål och ekobrottsmål. Bland de mest uppmärksammade försvararuppdragen syns Norrmalmstorgs-Janne och kungavännen Bo Merner och de numera legendariska kassaskåpstjuvarna i AB Svenska Brott.

I november 2018 släpptes Bulvanen, första boken i en serie av fem böcker om advokaten Carl B. Lambert.

> Se alla böcker

NYHETER