Faderskapsmålen gick ur tiden

Faderskapsmålen gick ur tiden

Det hände att jag vid några tillfällen fick instämma två, ja, t.o.m. fler män, som utpekades av modern som tänkbara fäder. Resultatet av dessa ”övningar” blev att barnet inte fick någon pappa alls.

Den medicinska vetenskapen har numera gjort betydande framsteg. I tveksamma fall fastställes faderskapet via DNA-metoden. Faderskapsmål förekommer därför inte i domstolarna idag.

Jag hade också en annan variant av faderskapsmål – s.k. negativ bördstalan – vilket betyder att ett barn fötts i äktenskapet men att fadern inte var den äkta mannen. Domstolen skulle då fastställa att maken inte var barnets far.

Även i sådana mål hörde man parterna och använde sig av blodprovsundersökning som bevisning. Hustruns påtagliga övertramp resulterade regelmässigt i skilsmässa.

2019-08-06T09:10:32+01:006 augusti, 2019|Övrigt|

OM GÖRAN

Göran Rise är advokat och har mer än 50 års erfarenhet av brottmål och ekobrottsmål. Bland de mest uppmärksammade försvararuppdragen syns Norrmalmstorgs-Janne och kungavännen Bo Merner och de numera legendariska kassaskåpstjuvarna i AB Svenska Brott.

I november 2018 släpptes Bulvanen, första boken i en serie av fem böcker om advokaten Carl B. Lambert.

> Se alla böcker

NYHETER