Beviskravet – ställt utom allt rimligt tvivel

Beviskravet – ställt utom allt rimligt tvivel

I ett brottmål söker domstolen inte efter sanningen utan om åklagaren har fullgjort sin bevisbörda, ställt “utom allt rimlig tvivel”. Jag vet inte hur många gånger som jag använt just ”Without a resonable doubt” för att övertyga domstolen om att min klient är oskyldig.

Den tilltalade har ingen som helst skyldighet att förklara sig. Denna rättsutveckling har successivt införts i svensk rätt. Som försvarare har jag tacksamt noterat detta efter Sveriges inträde i EU och genom att domstolarna numera tar Europakonventionen och rättighetsstadgan på allvar.

I ett brottmål är alltid utgångspunkten den gärningsbeskrivning som åklagaren lämnat. Finns det brister i denna när målet prövas av rätten, skall åtalet ogillas. Huvudprincipen att ingen kan ange sig själv för brott, gäller även i Spanien!

Den som läst People Vs. Simpson ”Without a Doubt” av åklagaren i målet Marcia Clark, får sig en rejäl tankeställare om innebörden av ”ställt utom allt rimligt tvivel”.Brev från Björn Rosengren

Boken ”Without a doubt” av Marcia Clark.2019-04-17T12:30:14+01:0017 april, 2019|Övrigt|

OM GÖRAN

Göran Rise är advokat och har mer än 50 års erfarenhet av brottmål och ekobrottsmål. Bland de mest uppmärksammade försvararuppdragen syns Norrmalmstorgs-Janne och kungavännen Bo Merner och de numera legendariska kassaskåpstjuvarna i AB Svenska Brott.

I november 2018 släpptes Bulvanen, första boken i en serie av fem böcker om advokaten Carl B. Lambert.

> Se alla böcker

NYHETER