Om Göran2019-01-28T09:25:11+01:00

Mannen bakom böckerna

Göran Rise (f. 1940) har en mycket lång och bred erfarenhet av advokatyrket. 1966 tog han sin jur.kand.-examen. Efter två års notarietjänstgöring började han som biträdande jurist på en advokatbyrå i Kristianstad. Tre år senare startade han i samma stad sin egen byrå, där han kom att ha sex anställda advokater. Som ung och hungrig kallades han i pressen för Skånes Henning Sjöström. Han har beskyllts för att vara ettrig och oförskämd men har också höjts till skyarna som en av Sveriges bästa advokater inom obeståndsrätt och specialist inom ekomål. Han har hanterat allt från familjejuridik till affärsjuridik med konkurser och rekonstruktioner av företag på obestånd samt brottmål.

Under årens lopp har Göran Rise varit försvarsadvokat i flera stora, kända mål. Han var bland annat försvarsadvokat åt ”Bosse Dynamit” som ingick i det kriminella gäng som på 1970-talet av media kallades för ”AB Svenska Brott”. Han har även företrätt Janne Olsson, känd från Norrmalmstorgsdramat 1973.

Under fyra år på 1980-talet arbetade Göran Rise som bankdirektör vid Handelsbanken. Från 1985 blev det Advokatfirman Lindahl, och därefter har han bytt inriktning flera gånger. Efter en flytt till den spanska solkusten startade han 1999 en egen advokatbyrå i Marbella. Han är fortfarande verksam och tar även ett och annat ekomål.

Göran Rise har haft flera uppdrag inom Sveriges Advokatsamfund och suttit i dess huvudstyrelse. Under tre år var han ordförande i styrelsen för utlandsavdelningen.

”Sekretessen och lojaliteten mot klienten är otroligt viktigt för en advokat. Advokatyrket är hörnpelare i en demokrati. Tyvärr ser jag att detta börjar luckras upp, vilket bekymrar mig. Det vill jag inte medverka till. Korruptionshärvorna på Solkusten och i övriga Spanien har visat att även advokater har varit inblandade i oegentligheter. När det gäller lagen om penningtvätt kan det uppstå konflikter. En advokat ska givetvis inte gå med på att främja orätt, men han kan inte heller vara någon angivare utan att bryta mot advokatsekretessen.”

“Om en person kommer in till mig och lägger upp en stor summa pengar kontant ringer jag inte till myndigheterna för att anmäla händelsen för att det eventuellt kan finnas misstankar om att pengarna är svarta. Jag blir aldrig någon angivare även om den nuvarande lagstiftningen om penningbrott kräver det. Min lojalitet ska aldrig kunna ifrågasättas. Givetvis medverkar jag inte som redskap för brottslig verksamhet. Tystnadsplikt, lojalitet och trohet mot min klient är kärnvärden för min advokatverksamhet oavsett om jag misstänker att min klent är en mördare eller en penningtvättare!”

”Som advokat är du inget verktyg för brottslighet. En seriös advokat jobbar hårt för att höja nivån och värna om de kärnvärden som ingår i yrket. Motsatsen är det som man tidigare kallade för brännvinsadvokat.”

Har du läst någon av Görans böcker?

HÖR GÄRNA AV DIG OCH BERÄTTA VAD DU TYCKER!
HÖR AV DIG

OM GÖRAN

Göran Rise är advokat och har mer än 50 års erfarenhet av brottmål och ekobrottsmål. Bland de mest uppmärksammade försvararuppdragen syns Norrmalmstorgs-Janne och kungavännen Bo Merner och de numera legendariska kassaskåpstjuvarna i AB Svenska Brott.

I november 2018 släpptes Bulvanen, första boken i en serie av fem böcker om advokaten Carl B. Lambert.

> Se alla böcker

NYHETER